Києвознавство

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – культурний шар  Києва. Досліджуються архітектурні пам’ятки Києва різних епох. Подається історико-культурологічний контекст створення та зміни «обличчя» Києва, пропонується розлогий аналіз низки факторів, що вплинули на сучасний стан міста

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (загальнокультурної, комунікативної, мистецтвознавчої, культурологічної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати змогу сформувати знання про туристський потенціал Києва, ознайомитися з його найбільш привабливими пам’ятками

Автори курсу

Братусь Іван Вікторович

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Братусь Іван Вікторович

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0