Історія світового кіно


Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна орієнтована на формування знань студентів у сфері історії світового кіномистецтва. Основне завдання курсу  — ввести студентів творчих спеціальностей в контекст розвитку світового кінематографу. Курс має на меті: ознайомити студентів з історією становлення кінематографу від німого кіно до шедеврів світового кіно останніх років, долучити до розуміння особливостей кіномови, навчити виявляти структурні елементи кіномистецтва, аналізувати та трактувати його специфічні прийоми та ефекти

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей в предметній галузі

Програмні результати навчання

Студент повинен знати основні етапи історії розвитку кіномистецтва, еволюцію індустрії кіно, роль кіно в сучасній аудіовізуальній культурі; основні художні особливості мови кіно, образотворчі властивості кіномистецтва

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва,
Інститут мистецтв

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0