Дитяче експериментування та винахідництво

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

В процесі опанування дисципліни студенти навчаться: - організовувати та проводити нескладні досліди з обєктами та явищами природи; - добирати обладнання та організовувати роботу в дитячих експериментальних лабораторіях; - використовувати самостійно створене портфоліо з експериментування та винахідництва в роботі з дітьми; - розуміти безмежні можливості пізнання, претворення та збереження природного довкілля. Під час викладання передбачається широке використання ІКТ: Утворення веселки, Вирощування кристалів  

Мета курсу

Підготовка педагогів до здійснення роботи з організації та керівництва роботою з дитячого експериментування та винахідництва в освітніх закладах.

Програмні результати навчання

- вміння критично мислити, навчатися самостійно, - здатність до формування взаємодії учасників експериментування, творчість, - вміння домірно ризикувати у пошуку нових знань, - здатність використовувати проектну діяльність в освітньому процесі, отримання інтелектуального задоволення від вирішення поставлених завдань

Автори курсу

Ганна Володимирівна Бєлєнька

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут

Викладачі

Ганна Володимирівна Бєлєнька, Юлія Олександрівна Волинець

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 2 0 0 0 0