Історія кіно (кінодискурс художньої літератури)


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс проводиться у форматі лекцій-презентацій, у яких використовуються інтерактивні практики навчання. Кожна лекція супроводжується ілюстративним матеріалом, показом та обговоренням фільмів, які є ключовими для певного кіностилю/режисера (формат кіноклубу). У рамках курсу передбачається перегляд фільмів (самостійна робота студента) з подальшим їх аудиторним обговоренням (семінарські заняття): естетична цінність кінотвору, смисловий підтекст, особливості акторської гри, специфіка монтажа, режисерська та операторська концепція

Мета курсу

Поглиблення полікультурної, компаративної, літературознавої компетентностей, усвідомлення ролі кіномистецтва як cкладової світової художньої культури, акцент на його зв’язках з літературою, образотворчим мистецтвом, театром та музикою, розглянути види та жанри кіно, кіностилі та особливості кінопоетики різних етапів розвитку світового та вітчизняного кінематографа

Програмні результати навчання

Здатність орієнтуватися в жанрах кіно, розуміти особливості кіностилю та кінопоетики різних етапів розвитку світового та вітчизняного кінематографа. Поглиблення знань про кіномистецтво як cкладову світової художньої культури, його зв’язках з літературою, образотворчим мистецтвом, театром та музикою

Автори курсу

Блохіна Наталія Олексіївна

Викладачі

Блохіна Наталія Олексіївна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 8 0 4 4
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 64 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0