Блок дисциплін "ПРАВОЗАХИСНИЙ"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Підвищення ролі права в громадянському суспільстві слугує необхідності розширення і поглиблення підготовки майбутніх правничих кадрів, озброєних не лише основними юридичними курсами, а й дисциплінами, які поглиблять їх кругозір в юридичній сфері. А це, в свою чергу, обумовлює необхідність вивчення предметів, в яких буде розкрито основні положення про нормативно-правове регулювання дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти; охарактеризовано систему банківської діяльності; визначено поняття, форми та зміст порівняльного інформаційного права. З огляду на вищезазначене є потреба й у поглибленні вмінь кваліфіковано і переконливо, вільно володіючи юридичною термінологією, відстоювати справедливість та захищати права людини і громадянина. Блок дисциплін "Правозахисний" включає вивчення таких предметів: 1) Освітнє право (6 кредитів) - 2 курс, 3 семестр; 2) Юридична риторика (5 кредитів) - 2 курс, 4 семестр; 3) Банківське право (4 кредити) - 3 курс, 5 семестр; 4) Порівняльне інформаційне право (5 кредитів) - 3 курс, 6 семестр.

Мета курсу

формувати професійні компетенції з освітнього, порівняльного-інформаційного, банківського права для застосовувати їх до конкретних життєвих ситуацій майбутньої професійної діяльності; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію, навички застосування мовного інструментарію в юридичній діяльності; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента.

Програмні результати навчання

- грамотно тлумачити норми освітнього, банківського законодавства; - аналізувати нормативно-правові документи у сфері порівняльного інформаційного права; - вільно та переконливо, використовуючи юридичні поняття, відстоювати справедливість в юридичній діяльності; - вміти вирішувати ситуаційно-правові завдання.

Автори курсу

Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Ольга Михайлівна Байталюк, Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова, Наталія Олександрівна Обловацька, Марія Анатоліївна Пожидаєва

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 6 5 4 5 0 0