Блок дисциплін "ПРАВОЗАХИСНИЙ"


Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Підвищення ролі права в громадянському суспільстві слугує необхідності розширення і поглиблення підготовки майбутніх правничих кадрів, озброєних не лише основними юридичними курсами, а й дисциплінами, які поглиблять їх кругозір в юридичній сфері. А це, в свою чергу, обумовлює необхідність вивчення предметів, в яких буде розкрито основні положення про нормативно-правове регулювання дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти; охарактеризовано систему банківської діяльності; визначено поняття, форми та зміст порівняльного інформаційного права. З огляду на вищезазначене є потреба й у поглибленні вмінь кваліфіковано і переконливо, вільно володіючи юридичною термінологією, відстоювати справедливість та захищати права людини і громадянина. Блок дисциплін "Правозахисний" включає вивчення таких предметів: 1) Освітнє право (6 кредитів) - 2 курс, 3 семестр; 2) Юридична риторика (5 кредитів) - 2 курс, 4 семестр; 3) Банківське право (4 кредити) - 3 курс, 5 семестр; 4) Порівняльне інформаційне право (5 кредитів) - 3 курс, 6 семестр.

Мета курсу

формувати професійні компетенції з освітнього, порівняльного-інформаційного, банківського права для застосовувати їх до конкретних життєвих ситуацій майбутньої професійної діяльності; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію, навички застосування мовного інструментарію в юридичній діяльності; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента.

Програмні результати навчання

- грамотно тлумачити норми освітнього, банківського законодавства; - аналізувати нормативно-правові документи у сфері порівняльного інформаційного права; - вільно та переконливо, використовуючи юридичні поняття, відстоювати справедливість в юридичній діяльності; - вміти вирішувати ситуаційно-правові завдання.

Автори курсу

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин.

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна, Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, Обловацька Наталія Олександрівна, Пожидаєва Марія Анатоліївна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 6 5 4 5 0 0
Години (600)
Лекції 50 16 36 38 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 34 54 20 32 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 12 10 8 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 84 70 56 70 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 23 1 0
Максимальна кількість 23 1 0