Медико-генетичне та соціальне консультування


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Медико-генетичне консультування - це спеціалізований вид медичної допомоги, направлений на профілактику спадкової патології. Дисципліна належить до дисциплін медико-біологічного та соціального спрямування Вивчення курсу  дозволить студентам навчитися працювати як в команді, так і самостійно, застосовувати набуті знання на практиці, бути креативними, вміти використовувати етичні зобов'язання та бажання досягти успіхів.

Мета курсу

Отримання студентами знань у галузі індивідуального та громадського здоров'я, формування системних уявлень про напрямки збереження і зміцнення фізичного, психічного і соціального благополуччя населення.

Програмні результати навчання

Cформувати у студентів систему знань про медико-генетичне та соціальне консультування. Оволодіти основними методами досліджень, що використовуються в сучасній медичині і соціології; обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження; вміти використовувати набуту інформацію в повсякденному житті; оволодіти деякими методами соціального та медико-генетичного консультування, психофізіології, фізіології, психогенетики тощо.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 3 0 0 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0