Історія ювелірного мистецтва

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни - ювелірне мистецтво від Давнього Сходу до ХХ ст. Аналізуються основні віхи історії світового ювелірного мистецтва Франції, Німеччини, Італії, Швейцарії, Іспанії, Росії, України, держав Сходу - від давньоєгипетських скарбів у похованнях фараонів до коштовностей дому Фаберже.  Акцентується увага на створенні ювелірних шедеврів світового рівня відомості (маска Тутанхамона, золото Трої, скіфська пектораль, колекція англійських та швейцарських золотих, діамантових, смарагдових, сапфірових годиників XVIII ст., смарагдова збруя східних володарів у посольських подарунках, великодні яйця Фаберже тощо), історії їх виникнення, володння ними та інколи - знищення або зникнення

Мета курсу

Поглиблення базової компетентності (за спеціаліьністю) (художньо-творчої, загальнопрофесійної, мистецтвознавчої, інтегральної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію світового ювелірного дизайну, найвідоміші історичні коштовності світу, принципи їх застосування та історію володіння ними

Автори курсу

Романенкова Юлія Вікторівна

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Романенкова Юлія Вікторівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 4 4 0 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0