Public speaking

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс "Public Speaking" cпрямовано на: когнітивно-дискурсивні засади та принципи переконуючої аргументації; основні підходи до типології риторичних фігур  та прийомів; стратегічні засади усної  полеміки у гуманітарній сфері; лексико-семантичніі засоби побудови когерентного повідомлення; синтаксичні моделі побудови когерентного повідомлення; спектр стилістичних  та риторичних прийомів організації аргументованого висловлення;

Мета курсу

Головною метою курсу “ Риторика та наративні стратегії ” оволодіння студентами навичок ефектиного комунікативного стратегічного планування у процесі усного та письмового спілкування

Програмні результати навчання

* стратегічно планувати усне та письмове висловлення заданої тематики; * аплікувати стратегічні засади усної полеміки у ситуації живого спілкування, публічного виступу; * застосовувати лексико-семантичніі засоби побудови когерентного повідомлення; * аплікувати синтаксичні моделі побудови когерентного повідомлення; * декодував стратегічні та тактичні комунікативні прийоми опонента у дискусії; * ефективно застосовувати спектр стилістичних та риторичних прийомів організації аргументованого висловлення іноземною та рідною мовою.

Автори курсу

Махачашвілі Русудан Кирилевна

Підрозділ

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства,
Інститут філології

Викладачі

Махачашвілі Русудан Кирилевна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0