Public speaking

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс "Public Speaking" cпрямовано на: когнітивно-дискурсивні засади та принципи переконуючої аргументації; основні підходи до типології риторичних фігур  та прийомів; стратегічні засади усної  полеміки у гуманітарній сфері; лексико-семантичніі засоби побудови когерентного повідомлення; синтаксичні моделі побудови когерентного повідомлення; спектр стилістичних  та риторичних прийомів організації аргументованого висловлення;

Мета курсу

Головною метою курсу “ Риторика та наративні стратегії ” оволодіння студентами навичок ефектиного комунікативного стратегічного планування у процесі усного та письмового спілкування

Програмні результати навчання

* стратегічно планувати усне та письмове висловлення заданої тематики; * аплікувати стратегічні засади усної полеміки у ситуації живого спілкування, публічного виступу; * застосовувати лексико-семантичніі засоби побудови когерентного повідомлення; * аплікувати синтаксичні моделі побудови когерентного повідомлення; * декодував стратегічні та тактичні комунікативні прийоми опонента у дискусії; * ефективно застосовувати спектр стилістичних та риторичних прийомів організації аргументованого висловлення іноземною та рідною мовою.

Автори курсу

Русудан Кирилевна Махачашвілі

Підрозділ

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства,
Інститут філології

Викладачі

Русудан Кирилевна Махачашвілі

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0