Чеська мова


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 360

Курс спрямований на психологічне  сприйняття чеської мови як зовнішнього джерела інформації й засобу комунікації; підготовку до природної комунікації в усній і письмовій формах; усвідомлення чеської мови  як засобу здобуття, розширення і поглиблення системних знань, а також засобу самостійного підвищення кваліфікації та можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетенції; розкриття потенціалу чеської мови як можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій

Програмні результати навчання

Засвоєння лексичних одиниць тематичного характеру; оперування граматичними структурами в усному і письмовому мовленні. Сприйняття на слух змісту монологічного і діалогічного мовлення у сфері комунікації; Використання засвоєного лексико-граматичного матеріалу в основних комунікативних ситуаціях неофіційного і офіційного спілкування

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (12) 6 6 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1