Методи аналізу й секрети інтерпретації художнього тексту

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Мета курсу

– подати загальну панораму існуючих у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві методів аналізу художнього тексту; – розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми; – удосконалити вміння творчої та фахової інтерпретації художніх текстів.

Програмні результати навчання

На кожному семінарському занятті студент має запропонувати власну, авторську, інтерпретацію тексту на основі засвоєних методів аналізу твору. Ці розвідки можуть стати основою доповідей на наукових конференціях, науково-дослідницьких робіт, курсових, бакалаврських і магістерських робіт, наукових статей для фахових видань.

Автори курсу

Юлія Василівна Вишницька

Підрозділ

Кафедра світової літератури,
Інститут філології

Викладачі

Юлія Василівна Вишницька

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 4 0 0 0