Медіарілейшнз

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Метою вивчення дисципліни є: вивчення специфіки роботи PR-відділів із засобами масової інформації;  навчитися створювати інформаційні приводи і створювати  прес-релізи, готові до публікації; навчитися організовувати прес-заходи й оцінювати їх ефективність; навчитися аналізувати роль різноманітних каналів розповсюдження інформації для різноманітних цілей і завдань організації; знати різні методи управління зв’язками зі ЗМІ й організації роботи відділів медіарілейшнз; на практиці навчитися налаштовувати зв’язки із журналістами, організовувати заходи для преси і писати тексти для ЗМІ.

Мета курсу

Мета курсу – розширення/поглиблення таких фахових компетентностей, як здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію із різних джерел, поширювати повідомлення, необхідні для вирішення професійних завдань грамотно будувати комунікацію, враховуючи мету і ситуацію спілкування, а також здатність створювати письмові тексти для публікації у ЗМІ, здатність організовувати і проводити прес-заходи.

Програмні результати навчання

Уміння використовувати певну інформацію для управління зв’язками зі ЗМІ, лідерами думок, блогерів; Здатність застосовувати знання для написання прес-документів, організації прес-заходів, встановлення контактів з пресою і стейкхолдерами; Здатність оцінювати ринок ЗМІ для написання текстів для преси та для організації прес-заходів; Здатність оцінювати ефективність роботи відділів медіарілейшнз.

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 18 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 36 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 58 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0