Історія й теорія фентезі


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки філологів. Предмет навчальної дисципліни – особливості розвитку жанру фентезі в літературі ХХ – початку ХХІ століть, зокрема з’ясування специфіки моделювання художніх світів фентезі, міфопоетики фентезійних творів та аналізу взаємодії фентезі з літературою основного потоку й кінематографом

Мета курсу

поглиблення літературознавчої компетентності, навичок текстуального аналізу; поглиблення компаративної компетентності, навичок літературної критики

Програмні результати навчання

Здатність демонструвати знання з теорії фантастичної літератури, зокрема жанрово-стильової специфіки фентезі, принципів творення фентезійного художнього образу. Здатність практично з’ясовувати жанрово-стильову приналежність конкретного твору фентезі. Здатність демонструвати знання та розуміння широкого літературно-мистецького контексту конкретного твору (у т.ч. зарубіжного); успішне володіння літературознавчою термінологією Здатність застосовувати набуті знання щодо історії та теорії фентезі при виконанні завдань у суміжних дисциплінах

Автори курсу

Олійник Світлана Миколаївна

Викладачі

Олійник Світлана Миколаївна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 3 3 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0