Переклад поетичних текстів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс “Переклад поетичних текстів”  передбачає навчання студентів здійснювати порівняльний аналіз перекладу поетичних текстів та їх оригіналів,  формування вміння літературного перекладу поезії. Детально вивчаються труднощі перекладу поетичних текстів.

Мета курсу

Метою курсу є формування поняття про предмет і місце перекладу поетичних текстів у структурі загальної науки про переклад, поглиблення поняття про реалії та їх передачу засобами іншої мови у віршованому розмірі.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати поетичний текст, що підлягає перекладу. Здатність перекладати силабо-тонічні, силабічні, античні (метричні) вірші. Здатність добирати влучні методи відтворення ідейного змісту поетичного твору, збереження етнонаціонального забарвлення поетичного твору оригіналу у перекладній версії. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Луцюк Микола Володимирович

Викладачі

Луцюк Микола Володимирович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0