Неориторика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс “Неориторики”  передбачає вивчення аргументативної риторики, що досліджує різноманітні способи аргументації, обґрунтування в публічних виступах, та лінгвістичної риторики, яка досліджує різноманітні засоби виразності та переконливості мовленнєвих повідомлень і намагається екстраполювати їх на інші типи знакових систем. Досліджуються індивідуальні особливості розуміння текстів, які допускають багатозначне тлумачення (герменевтика). Вивчаються функціонально-смислові типи мови, особливості їх побудови, їх стилістики – від розмовно-побутового стилю до строгої і лаконічної мови наукових монографій і дипломатичних документів.

Мета курсу

Неориторика продовжує курс риторики та намагається переосмислити та дослідити механізми впливу в різноманітних типах повідомлень. Загалом, неориторика – це сучасна філософська та філологічна теорія, до якої, перш за все, відносять риторику літератури. Цей курс однозначно є дуже цікавий фахівцю з перекладу, адже пропонує вивчення мови як знакової системи, а перекладач має бездоганно знати, як саме декодувати одну знакову систему (тобто, одну мову) в іншу.

Програмні результати навчання

Здатність пошуку якнайкращих варіантів (оптимальних алгоритмів) спілкування, дії, переконання. Здатність ретельного мовного оформлення тексту. Здатність красномовного ораторського висловлювання. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Олексій Дмитрович Сінченко

Викладачі

Олексій Дмитрович Сінченко

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (0) 0 0 0 0 0 0