Теорія версифікації


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає детальне вивчення та аналіз системи віршування, розгляд таких складників віршознавства як ритму, рими, строфічної організації вірша. Протягом курсу вивчаються канонічні, рефренні строфи, екзотична строфіка та різновиди верлібру.

Мета курсу

Курс знайомить студентів з еволюцією вітчизняного віршотворення, його основними системами (силабічною та силабо-тонічною), поглиблює знання з особливостей поетичного мовлення. Студент розширює фахову компетентність та навчається порівняльному аналізу прозових і поетичних творів, тенденціям сучасного поетичного розвитку, зокрема верлібризації поезій. Для студента-перекладача проходження цього курсу є важливим елементом поглиблення фахової підготовки, адже курс містить велику кількість ілюстративного поетичного матеріалу, що гідно репрезентує вітчизняну поезію кількох століть та українську перекладознавчу школу.

Програмні результати навчання

Здатність аналізу конкретних поетичних текстів. Здатність самостійного віршотворення. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Кудряшова Оксана Валентинівна

Викладачі

Кудряшова Оксана Валентинівна

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0