Українська література в контексті слов’янських літератур

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає вивчення проблем жанрів в слов'янських літературах, тексту та інтертекстуальності в дослідженнях слов'янських літератур, напрямів в слов'янських літературах, національної міфології та її художнього конструювання в слов'янських літературах. На курсі вивчаються пам'ятки слов'янських літератур, текстологія і едіційна практика.

Мета курсу

Курс створений для поглиблення літературознавчої компетентності студентів, для вивчення української літератури в контексті слов'янських літератур. Курс ознайомлює студентів з традиційним і новаторським в слов'янській прозі, поезії, драматургії. Знайомство з українською літературою разом зі слов’янськими літературами допоможе студентам зрозуміти загальні літературні процеси, що відбувалися на теренах України та на територіях інших слов’янських народностей. Особливо важливим курс є для перекладачів, адже через вивчення української та слов’янської літератур він допоможе перекладачу зрозуміти соціокультурні, естетичні, мовні особливості міжслов'янського перекладу.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати художні твори української та інших слов’янських літератур. Здатність орієнтуватися у напрямах в слов'янських літературах, знати роль і значення іноземних впливів у їх генезисі та розвитку, розумітися на національній специфіці напрямів слов’янських літератур. Здатність застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності, у своїй перекладацькій практиці.

Автори курсу

Гальчук Оксана Василівна

Викладачі

Гальчук Оксана Василівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0