Домоведення: затишна оселя


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У змісті дисципліни є такі складники: витоки теорії організації домашнього укладу; особливості догляду за дитиною раннього та дошкільного віку; сімейний та дитячий етикет; можливості створення для дитини безпечних умов життєдіяльності. Крім теоретичних знань, слухачі сформують окремі навички рукоділля, ведення господарчої діяльності.

Мета курсу

Розширення фахових компетентностей, а саме допомогти студентам засвоїти знання про історичний підхід до організації домашнього укладу, про особливості сучасного догляду за дітьми раннього та дошкільного віку, про специфіку дитячої дієтології, про формування у дітей дошкільного віку навичок етикету, про створення для дитини безпечних умов життєдіяльності.

Програмні результати навчання

Знати: - історичний підхід до організації домашнього укладу, - особливості сучасного догляду за дітьми раннього та дошкільного віку, - специфіку дитячої дієтології. Вміти: - формувати у дітей дошкільного віку навички етикету, - створювати для дитини безпечні умови життєдіяльності. Навички: - окремі навички рукоділля, ведення господарчої діяльності. При успішному проходженні курсу учасники отримають сертифікат.

Автори курсу

Стаєнна Олена Олександрівна

Викладачі

Стаєнна Олена Олександрівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 3 0 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0