Основи робототехніки

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс тісно пов'язаний з вивченням конструкцій, механіки роботів і механізмів, засобів керування і діагностики, програмуванням. Курс передбачає створення і програмування власних електромеханічних пристроїв та роботів. Докладно розглядається роботи серії Lego Mindstorms та рухомі платформи Formula Flowcode Buggy.

Мета курсу

Розширення фахових компетентностей

Програмні результати навчання

Сформовані уміння і навички конструювання, вирішення конструкторських завдань з механіки та роботехніки, освоєння основ програмування. Розвиток творчої активності, самостійності в прийнятті оптимальних рішень в різних ситуаціях, різних видів мислення (логічного, комбінаторного, творчого).

Автори курсу

Вадим Олексійович Абрамов

Викладачі

Лілія Олександрівна Варченко-Троценко, Марія Анатоліївна Гладун, Світлана Михайлівна Співак

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 4 0 0 0