Основи робототехніки

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс тісно пов'язаний з вивченням конструкцій, механіки роботів і механізмів, засобів керування і діагностики, програмуванням. Курс передбачає створення і програмування власних електромеханічних пристроїв та роботів. Докладно розглядається роботи серії Lego Mindstorms та рухомі платформи Formula Flowcode Buggy.

Мета курсу

Розширення фахових компетентностей

Програмні результати навчання

Сформовані уміння і навички конструювання, вирішення конструкторських завдань з механіки та роботехніки, освоєння основ програмування. Розвиток творчої активності, самостійності в прийнятті оптимальних рішень в різних ситуаціях, різних видів мислення (логічного, комбінаторного, творчого).

Автори курсу

Абрамов Вадим Олексійович

Викладачі

Варченко-Троценко Лілія Олександрівна, Гладун Марія Анатоліївна, Співак Світлана Михайлівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 8 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 48 48 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1