Історична біографістика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна «Історична біографістика» знаходиться у тісному зв’язку з іншими історичними дисциплінами. Вивчення цього курсу важливе для гуманітарної освіти. Вона допомагає набути системні знання, зрозуміти багато історичних процесів та історичних постатей сучасності.

Мета курсу

- На основі сучасних досягнень української та зарубіжної історіографії через біографію як історико-культурологічне явище сформувати у студентів розуміння ролі окремих осіб в історичному процесі та вміння оцінювати значення їхньої діяльності. - Визначити основні види біографічних джерел та навчитись їх застосовувати в дослідженні суспільних процесів, опанувати основні методи біографічних досліджень, прослідкувати формування історіографічних біографічних традицій в українській та зарубіжній науці.

Програмні результати навчання

Студенти набувають теоретичні знання - про основні методи історичної біографістики; вміння - реконструювати історичне життя за допомогою біографічного матеріалу; опановують основи методики біографічних досліджень.

Автори курсу

Олександр Іванович Бонь

Викладачі

Олександр Іванович Бонь

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 3 3 3 3 0 0