Homo sapiens у часі і просторі (Антропологія)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки психологів, практичних психологів і соціальних педагогів, а також філософів та істориків. Предмет навчальної дисципліни - біологічна історія людини, матеріальна й духовна культура викопних і сучасних людей.

Мета курсу

закласти підвалини розуміння природи людини Homo sapiens, висвітлити морфофізіологічні ознаки серед населення земної кулі, процес походження людини, расогенез та етногенез.

Програмні результати навчання

Студенти опанують такі знання: - біологічну історію людини; - матеріальну й духовною культуру викопних і сучасних людей; - одонтологічні особливості людей; - гематологічні особливості людей; - дерматогліфічні особливості людей; - антропологічний склад українського народу. Під час практичних занять та самостійної роботи студенти набудуть уміння та навички: - досліджувати людину за допомогою соматоскопії та антропометрії; - знаходити антропометричні точки на тілі; - визначати пропорції тіла; - визначати типи пальцевих візерунків; - обґрунтовувати значення соматометричних, соматоскопічних, одонтологічних, гематологічних, дерматологічних досліджень у своїй професійній діяльності; - опрацьовувати наукову літературу з дисципліни.

Автори курсу

Неведомська Євгенія Олексіївна

Викладачі

Неведомська Євгенія Олексіївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0 0 0
Години (72)
Лекції 16 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 2 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 40 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0