Основи медичних знань

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс базується на засвоєнні знань про основні медичні маніпуляції та техніку їх проведення, висвітленні причин виникнення, симптоматики та профілактики деяких соціально небезпечних, в т.ч. інфекційних захворювань, а також забезпеченні підготовки до надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках і невідкладних станах.

Мета курсу

Формування у студентів знань та практичних навичок щодо основ медичних знань.

Програмні результати навчання

В результаті вивчення курсу формуються навички відповідального ставлення до власного здоров’я, застосування здобутих знань у побуті та власній практичній діяльності.

Автори курсу

Омері Ірина Дмитрівна

Викладачі

Мойсак Олександр Данилович, Омері Ірина Дмитрівна, Тимчик Олеся Володимирівна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0