Педагогічна філософія батьківства


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У процесі вивчення дисципліни студенти сформують уявлення про світ сучасного дитинства, дитячу субкультуру, специфіку розвитку інфраструктури дитинства у стратифікованому суспільстві; зможуть проаналізувати власні позиції стосовно побудови дитяче-батьківських стосунків, спрогнозують свій стиль виховання, своє батьківське відношення. Розв’язання ситуацій допоможе сформувати досвід безконфліктної побудови дитяче-батьківських стосунків.

Мета курсу

Формувати уявлення про суть і структуру поняття «батьківство», способи безконфліктної взаємодії батьків і дітей; формувати відповідальне ставлення до батьківства

Програмні результати навчання

Сформовані уявлення про суть і природу батьківства; аналіз власного досвіду стосунків з батьками; первинний досвід розв’язання конфліктних ситуацій у моделі: батьки-діти. Учасники отримають сертифікат.

Автори курсу

Гавриш Наталія Василівна

Викладачі

Гавриш Наталія Василівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0