Конфліктологія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Теорія і практика вирішення конфліктів — необхідна складова соціальної культури в бізнесі, суспільному житті та особистісних відносинах. Знання та практичні навички “виходу з конфлікту”, продуктивного вирішення конфліктів та подолання конфліктних ситуацій необхідні керівникам, політичним та профспілковим діячам, соціальним працівникам, менеджерам, що сприятиме розумінню та запобіганню конфліктам; допоможе змінитися кожному і сформувати у колег, підлеглих та близьких мислення, орієнтоване не на конфронтацію і боротьбу, а на порозуміння, взаємодопомогу, співробітництво та спільне розв’язання проблем.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей щодо оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу через вміння контролювати конфліктну ситуацію, а також позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати. Поглиблення цілісної системи знань про природу конфліктів, причини їх виникнення, способи управління конфліктними ситуаціями й методах подолання конфліктів.

Програмні результати навчання

• здатність проводити діагностику конфлікту та конфліктної ситуації різних соціальних систем; • вміти вірно обирати стилі поведінки під час конфліктів; • вміти застосовувати моделі адаптації до організаційних змін на підприємстві; • розробляти картограму конфлікту; • будувати ефективну структуру персоналу, щодо її згуртованості; • уміти долати конфлікти у сфері обслуговування; • застосовувати законодавчу базу, щодо подолання та профілактики конфліктів.

Автори курсу

Міляєва Валерія Робертівна

Викладачі

Євченко Ірина Миколаївна, Міляєва Валерія Робертівна, Редько Сергій Іванович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0