Права людини та громадянина України

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена: вивченню національних та міжнародних прав дитини,  особливостей права на життя та способів самозахисту людини і громадянина, права на медичну допомогу, на особисту недоторканність, на освіту, на можливість здійснювати управління в державі; ознайомленню з іншими фізичними, особистісними, соціальними, культурними, політичними правами та свободами людини і громадянина; розгляду та вирішенню життєвих ситуацій про порушення прав людини і громадянина; складанню позовних заяв.  

Мета курсу

Розширення знань з провідних прав та обов’язків людини, дитини, громадянина; формування власної оцінки норм нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності та особистого життя; розвиток вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та вміння аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Програмні результати навчання

- знання прав людини, дитини та громадянина; - вміння користуватися правовими актами та юридичною літературою; - вміння аналізувати та оцінювати суспільно-правові події; - вміння використовувати правові знання щодо захисту своїх прав та інтересів.

Автори курсу

Обловацька Наталія Олександрівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна, Обловацька Наталія Олександрівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 16 16 16 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 12 12 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0