Українська фантастична література


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – становлення й специфіка розвитку української фантастичної літератури в ХХ – на початку ХХІ століть, її жанрової парадигми (наукова фантастика, фентезі, альтернативна історія, кіберпанк, антиутопія тощо), проблематики та особливостей поетики на прикладі вивчення творів провідних українських письменників-фантастів

Мета курсу

Поглиблення літературознавчої компетентності, навичок текстуального аналізу; поглиблення компаративної та полікультурної компетентності, навичок літературної критики. Розширення знань у філології, філологічної ерудиції та здатності вирішувати широке коло проблем у царині філології, здатності до самостійного навчання

Програмні результати навчання

Здатність демонструвати знання з теорії фантастичної літератури: жанрово-стильова специфіка фантастики, взаємодія фантастики з літературою основного потоку, принципи творення фантастичного художнього образу; Здатність практично з’ясовувати жанрово-стильову приналежність конкретного твору фантастичної літератури; Здатність демонструвати знання та розуміння широкого літературно-мистецького контексту конкретного фантастичного твору (у т.ч. зарубіжного); застосовувати набуті знання щодо української фантастичної літератури при виконанні завдань у суміжних дисциплінах

Автори курсу

Олійник Світлана Миколаївна

Викладачі

Олійник Світлана Миколаївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0