Допінг та ергогенні засоби в спорті

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Дисципліна «Допінг та ергогенні засоби в спорті» розглядає одну з найактуальніших проблем сучасного спорту – застосування допінгу та використанню ергогенних засобів в системі підготовки та змагальної діяльності спортсменів. Розглядається історія розповсюдження допінгу в спорті, сучасний стан проблеми та шляхи її розв’язання, застосування лікарських засобів в спорті, як дозволених, так і заборонених. Крім того, теоретичний матеріал дисципліни розглядає ергогенний ефект клімато-географічних чинників – середньогір’я, високогір’я та різних температур навколишнього середовища, подається інформація про позатренувальні та біомеханічні засоби підготовки спортсменів.

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності з питань поширення та використання допінгових речовин та ергогенних засобів в спорті

Програмні результати навчання

• студент демонструє знання з історії та розповсюдження допінгових речовин в спорті. • студент володіє знаннями про сучасні заборонені та дозволені лікарські засоби та методи в спорті. • студент демонструє здатність застосовувати ергогенні та позатренувальні засоби в процесі спортивної підготовки.

Автори курсу

Лопатенко Георгій Олегович

Викладачі

Пітенко Сергій Леонідович

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 6 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 84 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0