Допінг та ергогенні засоби в спорті

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Дисципліна «Допінг та ергогенні засоби в спорті» розглядає одну з найактуальніших проблем сучасного спорту – застосування допінгу та використанню ергогенних засобів в системі підготовки та змагальної діяльності спортсменів. Розглядається історія розповсюдження допінгу в спорті, сучасний стан проблеми та шляхи її розв’язання, застосування лікарських засобів в спорті, як дозволених, так і заборонених. Крім того, теоретичний матеріал дисципліни розглядає ергогенний ефект клімато-географічних чинників – середньогір’я, високогір’я та різних температур навколишнього середовища, подається інформація про позатренувальні та біомеханічні засоби підготовки спортсменів.

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності з питань поширення та використання допінгових речовин та ергогенних засобів в спорті

Програмні результати навчання

• студент демонструє знання з історії та розповсюдження допінгових речовин в спорті. • студент володіє знаннями про сучасні заборонені та дозволені лікарські засоби та методи в спорті. • студент демонструє здатність застосовувати ергогенні та позатренувальні засоби в процесі спортивної підготовки.

Автори курсу

Георгій Олегович Лопатенко

Викладачі

Сергій Леонідович Пітенко

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0