Маркетинг спорту

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Дисципліна розглядає історію виникнення маркетингу в олімпійському спорті, основні аспекти розробки та просування спортивного продукту, особливості ефективного спонсорства в олімпійському спорті, піратський маркетинг в спорті, а також створення спортивних брендів.

Мета курсу

Розширення базової (фахової) компетентності з особливостей маркетингу спортивної діяльності

Програмні результати навчання

• студент оволодіє знаннями про сучасні маркетингові стратегії, що використовуються в спортивній діяльності.

Автори курсу

Георгій Олегович Лопатенко

Викладачі

Андрій Анатолійович Боляк

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0