Кваліметрія як метод дослідження: завдання, інструменти

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Окреслення сутності кваліметрії як методу дослідження в освітній галузі. Ознайомлення із методами вимірювання та оцінювання якості будь-якого виду професійної діяльності та діяльності організації, підборі та використанні інструментів вимірювання та оцінювання, використання математико-статистичних методів в кваліметрії.

Мета курсу

Формування загальних компетенцій щодо ефективного використання методів вимірювання та оцінювання якості будь-якого виду професійної діяльності та діяльності організації.

Програмні результати навчання

Знання: сутності та завдань кваліметрії, окреслення вимірювання та оцінювання якості будь-якого виду професійної діяльності та діяльності організації. Вміння: аналізувати основні тенденції розвитку методів кваліметрії, проводити кваліметричні процедури, обирати інструменти вимірювання та оцінювання якості професійної діяльності та діяльності організацій, володіти методиками оцінки якості і ефективності вимірювання та оцінювання якості будь-якого виду професійної діяльності та діяльності організації. Розвиток компетенцій: здатність здійснювати оцінювання якості соціальних послуг на основі досягнень кваліметрії і стандартизації, розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності системи мотивації діяльності спеціалістів, аналізувати пропозиції щодо підвищення ефективності системи контролю професійної діяльності та діяльності організації.

Автори курсу

Панченко Алла Гнатівна

Викладачі

Панченко Алла Гнатівна

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 2 0 2 0
Години (60)
Лекції 16 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 0 12 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 4 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 28 0 28 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0