Правознавство

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена вивченню: основ держави і права; конституційного права України; основ адміністративного права та конкретних стягнень за вчинення правопорушень; основ кримінального права та покарань за вчинення злочинів; загальних засад цивільного права, отримання спадщини у спадок, порядку укладання договорів; основ сімейного права, порядку укладання та розірвання шлюбу, умов шлюбного контракту; основ трудового права України, умов працевлаштування, робочого часу та часу відпочинку; розгляду та вирішенню життєвих ситуацій у різних галузях права.

Мета курсу

Розширення знань студентів з основних галузей права; ознайомлення з провідними правами та обов’язками громадянина; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності та особистого життя; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм.

Програмні результати навчання

- знання загальних положень основних галузей права України; - знання основних нормативно – правових актів, які регулюють сферу майбутньої професійної діяльності; - вміння користуватися правовими актами та юридичною літературою; - вміння здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права.

Автори курсу

Обловацька Наталія Олександрівна

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна, Обловацька Наталія Олександрівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 16 16 16 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 12 12 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0