Правознавство

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена вивченню: основ держави і права; конституційного права України; основ адміністративного права та конкретних стягнень за вчинення правопорушень; основ кримінального права та покарань за вчинення злочинів; загальних засад цивільного права, отримання спадщини у спадок, порядку укладання договорів; основ сімейного права, порядку укладання та розірвання шлюбу, умов шлюбного контракту; основ трудового права України, умов працевлаштування, робочого часу та часу відпочинку; розгляду та вирішенню життєвих ситуацій у різних галузях права.

Мета курсу

Розширення знань студентів з основних галузей права; ознайомлення з провідними правами та обов’язками громадянина; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності та особистого життя; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм.

Програмні результати навчання

- знання загальних положень основних галузей права України; - знання основних нормативно – правових актів, які регулюють сферу майбутньої професійної діяльності; - вміння користуватися правовими актами та юридичною літературою; - вміння здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права.

Автори курсу

Наталія Олександрівна Обловацька

Викладачі

Ольга Михайлівна Байталюк, Наталія Олександрівна Обловацька

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 2 0 0