Теорія та практика навчальної співпраці


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни передбачає ознайомлення з принципами та інноваційною технологією педагогічної співпраці; формування навичок ведення навчального діалогу, опанування сучасних технологій навчальної співпраці; тренінг з організації інтерактивного середовища в навчальному закладі.

Мета курсу

Поглибити знання щодо теоретичних засад навчальної співпраці, сучасних технологій організації навчальної співпраці у системі «учитель – учень»; формувати досвід діалогічної взаємодії у студентів педагогічних спеціальностей

Програмні результати навчання

Учасники опанують досвід ведення пізнавального діалогу, навчаться відбирати і аналізувати літературні тексти для навчальної дискусії. Учасники отримають сертифікат.

Автори курсу

Ліннік Олена Олегівна

Викладачі

Ліннік Олена Олегівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3
Години (90)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 30 1 0
Максимальна кількість 30 1 0