Теорія та практика навчальної співпраці

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни передбачає ознайомлення з принципами та інноваційною технологією педагогічної співпраці; формування навичок ведення навчального діалогу, опанування сучасних технологій навчальної співпраці; тренінг з організації інтерактивного середовища в навчальному закладі.

Мета курсу

Поглибити знання щодо теоретичних засад навчальної співпраці, сучасних технологій організації навчальної співпраці у системі «учитель – учень»; формувати досвід діалогічної взаємодії у студентів педагогічних спеціальностей

Програмні результати навчання

Учасники опанують досвід ведення пізнавального діалогу, навчаться відбирати і аналізувати літературні тексти для навчальної дискусії. Учасники отримають сертифікат.

Автори курсу

Олена Олегівна Ліннік

Викладачі

Олена Олегівна Ліннік

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0