Медіаарт

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування навичок культурного осмислення реалістичної дійсності та медіареальності, на формування відчуття стилю та побудови композиції, на роботу з візуально-графічними формами комунікації, фотографією.

Мета курсу

Формування інформаційно-комунікативної компетентності, свідомого сприймання інформації, формування культурно-когнітивних компетентностей, навиків роботи з візуальною інформацією, технологіями дизайну.

Програмні результати навчання

Студент має знати основні поняття: культура, медіакультура, медіареальність, візуально-графічна комунікація, фотомистецтво, фотожурналістика; уміти: створювати та працювати з різними формами візуально-графічних комунікацій, здійснювати фотографування тощо.

Автори курсу

Сніжко Андрій Сергійович

Викладачі

Лісневська Аліна Леонідівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0