Медіаарт

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування навичок культурного осмислення реалістичної дійсності та медіареальності, на формування відчуття стилю та побудови композиції, на роботу з візуально-графічними формами комунікації, фотографією.

Мета курсу

Формування інформаційно-комунікативної компетентності, свідомого сприймання інформації, формування культурно-когнітивних компетентностей, навиків роботи з візуальною інформацією, технологіями дизайну.

Програмні результати навчання

Студент має знати основні поняття: культура, медіакультура, медіареальність, візуально-графічна комунікація, фотомистецтво, фотожурналістика; уміти: створювати та працювати з різними формами візуально-графічних комунікацій, здійснювати фотографування тощо.

Автори курсу

Андрій Сергійович Сніжко

Викладачі

Аліна Леонідівна Лісневська

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0