Еристика. Теорія і практика аргументації

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс еристики спрямований на ознайомлення студентів з теорією еристики, історією розвитку цієї науки, основними засадами ораторського мистецтва, формування практичних навичок полеміки

Мета курсу

Поглиблення знань в галузі практичної журналістики. Поглиблення практичних навичок досягнення заєморозуміння в дискусії, формування навичок аргументації власної позиції

Програмні результати навчання

Формування фахової комунікативної компетенції, спрямованої на комунікативну самореалізацію в умовах дискусії

Автори курсу

Андрій Сергійович Сніжко

Викладачі

Олена Анатоліївна Росінська

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4