Гендерні образи в рекламі

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає ознаймлення студентів із сучасними гендерними теоріями, техніками реалізації гендерних підходів у сучасних медіа.

Мета курсу

Поглиблення знань в галузі практичної журналістики. Розширення знань про специфіку формування і трансляції гендерної демократії, гендерної культури суспільства за допомогою медіатехнології

Програмні результати навчання

здійснити аналіз ефективності формування гендерної культур

Автори курсу

Росінська Олена Анатоліївна

Викладачі

Одаренко Оксана Василівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0