Гендерні образи в рекламі

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає ознаймлення студентів із сучасними гендерними теоріями, техніками реалізації гендерних підходів у сучасних медіа.

Мета курсу

Поглиблення знань в галузі практичної журналістики. Розширення знань про специфіку формування і трансляції гендерної демократії, гендерної культури суспільства за допомогою медіатехнології

Програмні результати навчання

здійснити аналіз ефективності формування гендерної культур

Автори курсу

Олена Анатоліївна Росінська

Викладачі

Оксана Василівна Одаренко

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0