Постановка голосу


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс спрямований на розкриття теоретичних засад ораторського мистецтва, висвітлення методики красномовства в журналістиці, вироблення у студентів навичок використання власного голосу і мовлення в журналістській діяльності. Курс знайомить студентів з основними навичками роботи з голосом, формує практичні голосові техніки.

Мета курсу

Поглиблення знань в галузі практичної журналістики.

Програмні результати навчання

Формування фахових навичок володіння голосом

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0