Сценарно-режисерські технології створення культурно-дозвіллєвих програм

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування навичків моделювання  дії культурно-дохвіллєвої програми, яка грунтується на законах драматургії та втіленні задуму автора в конкретні  образи та сюжет, наскрізної дії з урахуванням її природи, особливостей  постановки.

Мета курсу

Формування компетентності моделювання дії культурно-дозвіллєвої програми (заходу), впливу на свідомість глядачів та учасників з метою формування соціально значущих цінностей

Програмні результати навчання

Студент має знати основні поняття: драматургія, драматургічна композиція, конфлікт, ідейно-тематичний каркас, епізоди, сцени, сюжетна лінія, атмосфера, жанрові особливості,мова сценічних образів, природа дії, компіляція, авторськимй задум.

Автори курсу

Аліна Леонідівна Лісневська

Викладачі

Олена Анатоліївна Росінська

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0 0 0