Телережисура

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс передбачає поглиблення теоретичних знань та практичних навичок в галузі режисури, редагування телематеріалів. Засвоєння прийомів і методів роботи телевізійного режисера.

Мета курсу

Поглиблення знань в галузі практичної журналістики.

Програмні результати навчання

Оволодіння навичками редагування ТБ-матеріалів

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0