Сценарна майстерність (екранний формат)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування навичків моделювання  екранної дії, яка грунтується на законах драматургії та втіленні задуму автора в конкретні екранні  образи, з урахуваннямя природи цієї діі, особливостей її мови.

Мета курсу

Формування компетентності моделювання екранної дії впливу на свідомість з метою формування соціально значущих цінностей

Програмні результати навчання

Студент має знати основні поняття: драматургія, драматургічна композиція, конфлікт, ідейно-тематичний каркас, епізоди, сцени, сюжетна лінія, атмосфера, жанрові особливості,мова екрану, природа дії, компіляція, авторськимй задум.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0 0 0