Практикум з редагування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс спрямований на формування системних знань з технології редакторської праці, оволодінні предметом та методами редагування, вивченні сутності редакторської діяльності. Усі ці знання та навички необхідні майбутнім редакторам, коректорам та журналістам для редагування творів або створення власних текстів різних типів.

Мета курсу

Поглиблення знань в галузі практичної журналістики. Поглиблення навичок текстового аналізу та редагування тексту

Програмні результати навчання

Студент повинен розрізняти структури тексту в межах певного жанру, стилі мовлення та їх зв'язок із жанрами, особливості композиції та архітектоніки тексту, технологію редагування, методи тематичного та фактологічного аналізу.

Автори курсу

Оксана Валеріївна Журавська

Підрозділ

Кафедра журналістика та нових медіа,
Інститут журналістики

Викладачі

Олена Анатоліївна Росінська

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0