Прес-служби та інформ-агенства

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисциплін покликана активізувати наявні у студентів знання з інформаційно-комунікативного менеджменту, навчити їх практично застосовувати ці знання у професійній діяльності

Мета курсу

Поглиблення знань в галузі практичної журналістики. Поглибити знання студентів про специфіку роботи прес-служб та інформ-агенств, їхні завдання, структуру

Програмні результати навчання

Сформувати фахову компетенцію

Автори курсу

Нестеряк Юрій Васильович

Викладачі

Сніжко Андрій Сергійович

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0