Психологія гендеру

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів вмінь розуміти особливості поведінки й взаємного сприймання чоловіків і жінок, розвивати власні позитивні фемінні й маскулінні (жіночі й чоловічі) якості характеру; виробляти ефективні стратегії власної взаємодії з чоловіками і жінками; ефективно виховувати дітей - хлопчиків і дівчат.

Мета курсу

формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (соціальна (життєва), комунікативна, самоосвітня) у галузі психології гендеру. формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) щодо структури й основних механізмів формування гендерної свідомості й міжособистісної взаємодії особистості на різних вікових етапах.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - розвитку власних маскулінних і ремінних рис характеру; - вироблення ефективних стратегій власної взаємодії з чоловіками і жінками; - ефективно виховувати дітей - хлопчиків і дівчат.

Автори курсу

Ольга Михайлівна Гріньова

Викладачі

Ольга Михайлівна Гріньова

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0