Медіаспоживання


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс здатний допомогти студентам у поглибленні уміння сприймати інформацію через мас-медіа, у розширенні розуміння медіаспоживання як соціально-комунікаційного явища, яке полягає в різних інтеракціях індивідів і соціальних груп з медіа в формах придбання, використання, обміну, зберігання медіапродукції. Після вивчення курсу слухачі знатимуть, як сприймати медіаповідомлення (читання випусків друкованих газет, ознайомлення з веб-сторінками, прослуховування радіопередач, перегляд телепередач, сприйняття зовнішньої реклами, придбання та зберігання антикварних книг, проведення часу в онлайн- іграх, ведення блогу та ін.)

Мета курсу

Розширення і поглиблення знання про специфіку функціонування мас-медіа та забезпечення ефективної взаємодії з ними, здатності ефективно сприймати інформацію із медіаносіїв (телебачення, радіо, преса, зовнішня реклама, інтернет)

Програмні результати навчання

Можливість створювати видавничі, рекламні та PR-продукти (тексти, візуальні образи, публічні виступи), які будуть сприйматися цільовою аудиторією, моделювати повідомлення відповідно до концепцій комунікаційних кампаній, створювати ефективні інформаційні приводи, створювати різновиди журналістських, рекламних й PR-текстів та видавничих продуктів

Автори курсу

Єжижанська Тетяна Сергіївна

Підрозділ

Кафедра бібліотекознавства та інформології,
Інститут журналістики

Викладачі

Балабанова Катерина Євгенівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0