Самооцінювання як інструмент професійного розвитку

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Ознайомлення із методами оцінювання та самооцінювання, доборі та використанні інструментів оцінювання на підставі яких ухвалюються рішення щодо подальших дій задля вирішення проблем та інституційного розвитку організації та власного професійного розвитку, забезпеченні передачі зворотної інформації, відображення результатів дослідження графічними методами тощо

Мета курсу

Формування фахових компетенцій щодо ефективного використання технологій оцінювання та самооцінювання професійного розвитку особистості.

Програмні результати навчання

Знання: сутності оцінювання та самооцінювання, особливостей самооцінювання як методу збору інформації щодо подальших дій задля вирішення проблем та інституційного розвитку організації та власного професійного розвитку. Вміння: аналізувати основні тенденції розвитку методів оцінювання та самооцінювання, розробляти алгоритми їх використання. Розвиток компетенцій: інноваційність мислення; готовність застосовувати результати оцінювання та самооцінювання для вдосконалення організації та власного професійного розвитку.

Автори курсу

Панченко Алла Гнатівна

Підрозділ

Кафедра управління ,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Панченко Алла Гнатівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 2
Години (60)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0