Виставкова діяльність бібліотек

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Виставкова діяльність бібліотек є однією з форм розкриття багатства фондів широкому загалу відвідувачів. Саме виставка є дієвим засобом розкриття інформаційних ресурсів бібліотек та впливу на формування читацької уваги, візитною карткою, що відображає стиль закладу і творчі можливості персоналу. Виставки документів завжди були основною формою популяризації літератури та змістовного розкриття книжкового фонду. Бібліотечні заклади мають значний досвід виставкової діяльності, проте впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій вимагає теоретичного переосмислення та практичного використання у виставковій діяльності нових можливостей, в т. ч., мультимедійних. Сьогодні бібліотеки мають нові можливості виставкової діяльності. Використання у бібліотечній практиці віртуальних виставок, як нової форми популяризації документів, розв’язує ряд проблем, які не можливо вирішити традиційними методами

Мета курсу

Оволодіння своєрідним мистецтвом, результатом наукової і творчої роботи бібліотечних працівників, однією з найпоширеніших форм бібліотечної роботи, що має на меті популяризацію колекцій, висвітлення актуальних подій сьогодення аби викликати інтерес читачів до літератури різної тематики

Програмні результати навчання

Здійснювати традиційно та в автоматизованому режимі обслуговування користувачів в бібліотеках різних типів і видів, у тому числі електронних бібліотеках. Здатність організувати професійну взаємодію учасників бібліотечної спільноти в обговоренні практичної діяльності бібліотек за допомогою комунікативних засобів

Автори курсу

Вікторія Євгенівна Сошинська

Викладачі

Вікторія Євгенівна Сошинська

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0 0 0