HR-технології в управлінні персоналом


Для вибору у 2024-2025 навчальному році

Всього годин: 120

Дисципліна є практико-орієнтованою, спрямованою на  ознайомлення студентів зосновними завданнями і змістом HR-менеджменту та корпоративної культури. Курс націлений на розкриття  теорії і практики кадрової політики в установах та організаціях. Студенти матимуть можливість ознайомитися з сучасними технологіями пошуку та відбору персоналу; системами ефективної мотивації в колективі; основами корпоративної культури та створення корпоративного стилю; дієвими інструментами для побудови власної успішної кар’єри та злагодженої роботи в команді.

Мета курсу

формування у студентів управлінського мислення і професійних компетентностей у  керуванні персоналом для реалізації кадрової політики в сучасних організаціях. Розширити здатність комунікувати з представниками інших професій, груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/ видів соціокультурної діяльності) ; поглибити знання студентів щодо сучасних HR–технологій та особливостей їх застосування у менеджменті, розширити навички з раціонального відбору персоналу на інноваційних засадах формування корпоративної культури.

Програмні результати навчання

Після завершення курсу студенти отримають цілісне уявлення про HR-менеджмент, оволодіють навичками рекрутингу, кар’єрного планування, стратегічного мислення, адаптивності до змін, впровадження креативних ідей у професійну діяльність, розуміння організаційної культури та корпоративних відносин, норм професійної етики, а також здобудуть знання щодо технології проведення тренінгів, особливостей тестування персоналу.

Автори курсу

Політова Олена Аркадіївна

Підрозділ

Кафедра інформаційних комунікацій,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Політова Олена Аркадіївна

Призначення

(Загальне, Магістр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (магістр); 035/029.00.01 Біографістика і текстологія (магістр); 053.00.02 Практична психологія (магістр); 061.00.01 Журналістика (магістр); 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю (магістр); 061.00.06 Контент-продюсування цифрових медіапроєктів (магістр); 061.00.07 Міжнародні медіа та цифрові комунікації (магістр); 081.00.01 Право (магістр); 291.00.01 Суспільні комунікації (магістр); 291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 12
Максимальна кількість 25 1 25