Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Для формування сучасної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами, необхідна трансформація бібліотек і їхніх складових: фондів, кадрового складу, матеріально-технічної бази, форм роботи, фінансування та ін. Залучення користувачів з особливими потребами до соціокомунікаційних процесів у сфері бібліотечного обслуговування базується на забезпеченні цієї категорії користувачів вільними та безперешкодними можливостями отримувати інформацію в будь-якій бібліотеці та в доступних для сприйняття ними форматах, забезпеченні необхідної диференціації при формуванні бібліотечних фондів, спрямованої на подолання комунікаційних бар’єрів, індивідуального підходу при обслуговуванні кожного користувача з особливими потребами, використовуючи новітнє спеціальне програмно-алгоритмічне забезпечення, комп’ютерно-технологічні засоби

Мета курсу

Здатність застосовувати знання на практиці: створення спеціального комунікаційного бібліотечного середовища для обслуговування всіх категорій користувачів, у т. ч. і з обмеженнями життєдіяльності (з особливими потребами), надавати всі необхідні інформаційні та сервісні бібліотечні послуги, які враховують особливості інформаційно-бібліотечного забезпечення конкретного споживача з урахуванням особливостей комунікаційних каналів сприймання інформації

Програмні результати навчання

Створювати бібліографічні та інформаційні продукти в традиційній та електронній формі. Здійснювати всі види пошуку вторинної інформації в інформаційних системах та мережах. Здійснювати традиційно та в автоматизованому режимі довідково-бібліографічне обслуговування, обслуговування користувачів в бібліотеках різних типів і видів, у т. ч. електронних бібліотеках

Автори курсу

Сошинська Вікторія Євгенівна

Викладачі

Сошинська Вікторія Євгенівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0