2 в 1: Художні світи письменників-художників

Курс відхилено: не обрали. Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2024-2025 навчальному році

Всього годин: 120

Курс пропонує зануритися у світ живопису крізь призму літератури.

Мета курсу

Мета — дослідити мистецький дискурс у творах письменників-художників, проаналізувати візуальний код класичних і сучасних текстів світової літератури, порівняти живописну й літературну версії текстів, створених одним митцем

Програмні результати навчання

Програмні результати навчання: знати імена й життєписи митців, що поєднують письменництво й живопис;  навчитися застосовувати методики компаративного й інтермедіального аналізу творів різних знакових систем; вміти зчитувати сліди візуального мистецтва в літературному творі, аналізувати й інтерпретувати ключові живописні образи й мотиви та їхню семантику; відпрацювати навички створення малярських версій художніх текстів.

Автори курсу

Вишницька Юлія Василівна

Підрозділ

Кафедра світової літератури,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Вишницька Юлія Василівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.02 Цифрове етномистецтво

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 10 1 0
Максимальна кількість 25 1 0