Оздоровче виховання молодшого школяра у взаємодії сім’ї і школи

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення дисципліни передбачає розгляд наступних питань: просвітницька робота з батьками як умова виховання здорової дитини; умови збереження фізичного, психічного та соціального здоров'я дитини в родині; основні форми взаємодії педагогів і батьків в оздоровчому вихованні молодших школярів; використання тренінгових форм роботи з батьками як методу формування здорового способу життя молодого покоління в сім’ї.

Мета курсу

Розширити сферу діяльності майбутнього вчителя у професійній підготовці , що сприятиме успішному використанню оздоровчих технологій у взаємодії сім′ї та школи

Програмні результати навчання

Опанування майбутнім вчителем системою знань, умінь і навичок про закономірності оздоровчого виховання дітей у взаємодії сім’ї та школи; вивчення технологій, програм, методів, що спрямовані на формування в дітей та батьків здоров’язбережувальних компетентностей, особистісних якостей, що сприяють збереженню та зміцненню особистого здоров’я, веденню здорового і безпечного способу життя; набуття інформаційної, комунікативної, методичної, практично-творчої та здоров'язбережувальної компетентностей

Автори курсу

Ващенко Олена Миколаївна

Викладачі

Ващенко Олена Миколаївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 4 2 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0