Формування культури професійного мовлення майбутнього педагога


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 120

Предмет навчальної дисципліни  – процес формування в майбутнього вчителя початкової школи культури професійного мовлення як важливого складника професійної компетентності педагога, який передбачає: мовна освіту і формування професійної мовнокомунікативної компетенції особистості; мовленнєвий розвиток і формування культури професійного мовлення студентів; мовне виховання і формування усвідомленої позитивної комунікативної поведінки майбутніх педагогів

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності майбутнього педагога

Програмні результати навчання

Навички професійного мовлення

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0