Бібліотечне краєзнавство


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Бібліотечне краєзнавство – це важлива складова інформаційних ресурсів регіонів, яке включає створення інформаційного середовища: формування фонду краєзнавчих документів, його відображення в довідковому апараті бібліотеки, бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів. Нові перспективи і тенденції розвитку краєзнавчої бібліотечної діяльності – створення електронних каталогів, повнотекстових, реферативних, фактографічних баз даних, забезпечення віддаленого пошуку інформації та доступу до неї. Бібліотечне краєзнавство має свою специфіку, якій найбільше притаманні комплексні форми популяризації краєзнавчих документів, серед яких: краєзнавчі дні (тижні, місячники); краєзнавчі читання; свята-реставрації; читацькі конференції; презентації; диспути; літературні вечори; зустрічі з відомими людьми краю, вченими, краєзнавцями; конкурси на кращого знавця краю; «гра-мандрівка» по рідному краю; клуби та об’єднання краєзнавців і т. ін.

Мета курсу

Мета бібліотечного краєзнавства – виявити, зібрати, систематизувати, зберегти і надати користувачам усі друковані та недруковані матеріали про край, забезпечити населення регіону бібліографічною інформацією про ці матеріали як в цілому, так і диференційовано за читацькими інтересами і потребами

Програмні результати навчання

Створювати бібліографічні та інформаційні продукти в традиційній та електронній формі. Формувати документний потік, проводити його аналітико-синтетичну обробку, здійснювати систематизацію та каталогізацію документів, довідково-бібліографічне обслуговування. Здійснювати традиційно та в автоматизованому режимі обслуговування користувачів в бібліотеках різних типів і видів, у т. ч. електронних бібліотеках. Формувати системи галузевих бібліографічно-інформаційних ресурсів традиційних та електронних

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0