Етика спілкування і діловий етикет

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У пропонованому курсі розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваючи складові, що формують його культуру. Спілкування розглядається як особливий вид творчої діяльності людини та загальнолюдська цінність. Поряд з теоретичним матеріалом пропонуються практичні поради, що допоможуть краще пізнати себе та інших людей. Значна увага приділяється з’ясуванню шляхів розвитку культури спілкування студентів. Передбачено аналіз конфліктних ситуацій, розробка стратегії спілкування, знаходження шляхів розв’язання конфліктів, встановлення контакту в бесіді.

Мета курсу

Допомогти студентам здобути знання про філософсько-етичні та психологічні основи ділового спілкування, його норми та правила, особливості етикету в різних умовах трудової діяльності;

Програмні результати навчання

Навчити аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їх моральності та індивідуальні особливості; накреслити шляхи формування культури спілкування, становлення і самовдосконалення індивідуального стилю спілкування відповідно до етичних і психологічних норм і правил.

Автори курсу

Александрова Олена Станіславівна

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Богород Анатолій Володимирович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 4 0 0
Години (120)
Лекції 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 8 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 56 56 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0